Buiksloot

‘Buiksloot is nu al reeds niets anders dan een buitenbuurt van Amsterdam.’

– K.C. Wiersma, burgemeester van Buiksloot, in 1913
Buiksloterweg in 1925 en in 2020, thenandnowamsterdam

Buiksloot en Amsterdam waren van oudsher sterk met elkaar verbonden. Met de stoomboot, en sinds 1888 ook met de tram, reisden Buiksloters binnen afzienbare tijd van de Buiksloterdijk naar het Damrak. De plattelandsgemeente was aangesloten op het Amsterdamse gas- en elektriciteitsnetwerk en de meeste Buiksloters werkten in de ‘grote stad’. Zoals burgemeester Wiersma opmerkte, was Buiksloot voor de annexatie al feitelijk een ‘buitenbuurt van Amsterdam’. 

De gemeenteraad van Buiksloot stond dan ook positief tegenover de annexatie. Enerzijds omdat de hoofdstad en de gemeente al zo nauw verbonden waren, anderzijds omdat men wilde voorkomen dat Amsterdam slechts een gedeelte van Buiksloot zou overnemen, zoals de afgelopen decennia al vaker was gebeurd. De gemeenteraad schreef hierover: ‘Telkens wordt een nieuwe aderlating toegepast en telkens worden de beste levenssappen weggenomen, waardoor tenslotte niets meer overblijft dan een kwijnend lichaam, dat zich bijna niet meer kan bewegen.’ Om dat te voorkomen vroeg Buiksloot in 1913 om inlijving bij Amsterdam. Het verzoek werd ingewilligd en op 1 januari 1921 hield de zelfstandige gemeente op te bestaan.

Heen en weer over het IJ

De Buiksloterveer-verbinding is al oud, maar bestond eeuwenlang een ‘vreemd gesukkel van schuitjes’. Mensen werden het IJ over gezet in ‘stadsroeibootjes’, zeilschepen of een radarboot: een schip aangedreven door vier honden in een tredmolen. Lees verder…

Theatervoorstelling DE STOLP

In de zomer van 2021 brengt stichting Waterland Projecten, in samenwerking met de Friese theatermakers BUOG, de voorstelling De Stolp: een komedie op locatie over de verhouding tussen stad en platteland. Lees verder…

Politiepost in Buiksloot
Peter Habibuw, 2020.

In 1916 bouwde de Dienst der Publieke Werken van Amsterdam een politiepost aan de Buiksloterweg, net buiten de gemeentegrens. Het verkeer door de sluizen was natuurlijk in hoofdzaak op weg naar of afkomstig uit Amsterdam – vandaar dat de stad er politietoezicht wilde uitoefenen. Lees verder…

Ook dit is Mokum

Rond 1950 verscheen in het blad De Spiegel een beschouwing over de ‘Amsterdamse miniatuurdorpjes in Waterland’. De meeste inwoners van de geannexeerde gemeenten bleken zich helemaal niet zo Amsterdams te voelen…

Watersnood in de Buikslotermeer

In de nacht van 13 op 14 januari 1916 brak de Waterlandse Zeedijk door. De stormvloed leidde in o.a. Buiksloot tot enorme materiële schade, waardoor het annexatieproces werd versneld. In Ons Amsterdam verscheen een artikel over de watersnoodramp in de Buikslotermeer. Lees verder…

Buiksloterdijk 198 en 200

Op 1 januari 1921 werd de familie Schalk uit Buiksloot Amsterdams. De annexatie zorgde ervoor dat hun huis aan de Buiksloterdijk plotseling binnen de grenzen van de hoofdstad kwam te liggen. Frits Prior van Historisch Centrum Amsterdam Noord vond enkele foto’s van het gezin Schalk en reconstrueerde kort hun verhaal.

%d bloggers liken dit: