Ransdorp

‘Deze Raad is dan ook éénparig van oordeel, dat op de meest krachtige wijze moet worden aangedrongen op annexatie van de gehele gemeente Ransdorp bij Amsterdam.’

– Gemeenteraad van Ransdorp, 21 augustus 1918.
Ransdorp in 1900 en in 1920, thenandnowamsterdam

Toen Amsterdam in 1907 met een annexatie-voorstel kwam, moesten de Ransdorpers daar in eerste instantie niets van weten. De gemeenteraad, waar normaliter meer werd geruzied dan bestuurd, was opvallend eensgezind. De voorgestelde grenswijziging ‘kon niet geacht worden in het algeheel of financieel belang dezer gemeente te zijn’, en werd afgewezen.

Het was vooral de watersnoodramp die de meningen deed omslaan. In de winter van 1916 braken de dijken door: complete huizen werden door het water weggeslagen, honderden mensen werden geëvacueerd en de grond bleef jarenlang te zout om voedsel te verbouwen. De materiële schade was enorm en Ransdorp had nauwelijks geld om huizen en infrastructuur te repareren. Aansluiting bij Amsterdam leek plotseling een snelle en gemakkelijke manier om uit de financiële problemen te komen. In 1918 stemde de gemeenteraad unaniem in met een nieuw annexatieplan. Dit tot grote vreugde van veel Ransdorpers. Een wethouder constateerde: ‘Indien er ooit een raadsbesluit werd genomen met de volledige sympathie van de gehele burgerij, dan is het ongetwijfeld dit besluit.’. 

De kerk van Schellingwoude

Aan de hand van een serie foto’s reconstrueert Frits Prior een stukje geschiedenis van Amsterdam Noord. Deze keer: De kerk van Schellingwoude.

Theatervoorstelling de Stolp

In de zomer van 2021 brengt stichting Waterland Projecten, in samenwerking met de Friese theatermakers BUOG, de voorstelling De Stolp: een komedie op locatie over de verhouding tussen stad en platteland. Lees verder…

Herinneringen aan een jeugd in Schellingwoude

In 2009 vertelde Alie Rommers in Ons Amsterdam over haar jeugd. Ze groeide op in het Schellingwoude van de jaren ’50. ‘Naar Amsterdam ging je nog met bootje en op Koninginnedag deden de mannen aan blaastrappen’. Lees hier haar verhaal.

Ook dit is Mokum

Rond 1950 verscheen in het blad De Spiegel een beschouwing van de ‘Amsterdamse miniatuurdorpjes in Waterland’. De meeste inwoners van de geannexeerde gemeenten bleken zich helemaal niet zo Amsterdams te voelen…

De toren van Ransdorp

Aan de hand van een serie foto’s reconstrueert Frits Prior een stukje geschiedenis van Amsterdam Noord. Deze keer: De toren van Ransdorp.

Durgerdam: een bewogen dorpsgeschiedenis

Tot de 18de eeuw was Durgerdam een dorp van schippers. Daarna werd het een vissersdorp, tot in 1932 de Zuiderzee werd afgesloten. Dorpshistoricus Dick Reedijk vertelt de geschiedenis, met als leidraad twee oude luidklokken. Lees verder…

Het Raadhuis van Ransdorp

Bijna 300 jaar lang vergaderde de Ransdorpse gemeenteraad in het Raadhuis aan de Dorpsweg. Dankzij de annexatie verloor het gebouw zijn functie. Lees verder…

%d bloggers liken dit: