Sloten

Juli 2021


‘Waarlijk, ’t platteland wordt er niet mooier en beter op wanneer ’t wordt omhangen met grootsteedsche kledij.’

– De Standaard, 31 december 1920
De Sloterweg in 1900 en in 1920. Sharon Hansma, thenandnowamsterdam.

Begin twintigste eeuw was Sloten nog echt een plattelandsgemeenschap. De gemeente was weliswaar aangesloten op het Amsterdamse elektriciteitsnetwerk, maar verder waren het dorp en de stad twee gescheiden werelden. Wie over de Sloterweg naar Amsterdam wilde, moest zelfs tol betalen: 2 cent voor een fiets, een kwartje voor een auto en 50 cent voor een kudde vee. 

De Slotenaren voelden over het algemeen dan ook niet veel voor aansluiting bij Amsterdam. Dat de annexatie er uiteindelijk toch kwam, was misschien vooral te danken aan het raadslid Willem de Buisonjé. Behalve wethouder van Sloten was Buisonjé ook Tweede Kamerlid, en in die hoedanigheid vertelde hij de Kamer doodleuk dat de meeste Slotenaren de annexatieplannen steunden. In de daaropvolgende raadsvergadering maakten zijn woedende collega’s hem uit voor ‘verrader’ en verweten hem dat hij ‘zijn gemeente, die 300 jaar had bestaan, aan Amsterdam had verkwanseld.’ Het kwaad was echter al geschied. Vanaf 1 januari 1921 behoorde Sloten officieel tot Amsterdam.

%d bloggers liken dit: